Apie gimnaziją

Klausimai

Atnaujinta prieš 2 metus

Nusiskundimų pateikimo tvarka:

  1. Nusiskundimas pateikiamas raštinėje (217 kabinete) raštinės vedėjui ar direktoriui tiesiogiai ir registruojamas pagal raštvedybos taisykles.
  2. Direktorius sudaro komisiją nusiskundimui spręsti. Priklausomai nuo nusiskundimo pobūdžio į darbo grupę įtraukiami: administracijos atstovas, metodinės grupės pirmininkas, mokytojų profesinės sąjungos atstovas, socialinis pedagogas, psichologas, mokinių tarybos atstovas.
  3. Komisija, konsultuodamasi su nepriklausomais specialistais, peržiūri ir įvertina nusiskundimo motyvus, pobūdį.
  4. Komisija, atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, teikia išvadas ir rekomendacijas direktoriui.
  5. Direktorius, susipažinęs su komisijos išvadomis, priima galutinį sprendimą.
  6. Nusiskundimą pateikęs asmuo raštu informuojamas apie priimtus sprendimus.

Su gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais tėvai gali susipažinti gimnazijoje, gimnazijos internetiniame puslapyje.

Jei turite klausimų, rašykite: neveronys@gmail.com