Kontaktai ir struktūra

Gimnazijos savivalda

Atnaujinta prieš 11 mėnesių

Gimnazijos taryba 

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Audronė Joana Rainienė.

el. paštas: audrone.rainiene@neveroniug.lt

 

Tėvų atstovai:

 • Vilma Beišterienė;
 • Jurgita Palanskienė;
 • Eglė Melnikienė;
 • Aurelija Lietuvininkienė.

Mokytojų atstovai: 

 • Audronė Rainienė;
 • Dalė Jurevičienė;
 • Diana Lazauskienė;
 • Loreta Stankevičienė.

Mokinių atstovai:

 • Karolina Sasnauskaitė;
 • Augustė Štandtaitė;
 • Gabrielė Valiulytė;
 • Gustė Miškinytė.

Bendruomenės atstovai: 

 • Laimonas Teresa
 • Rita Baltaduonienė.

 

Gimnazijos tarybos veiklos planas skirtas gimnazijos veiklos efektyvumo didinimui, įgyvendinant bendruosius gimnazijos tikslus, siekiant geresnių ugdymo rezultatų ir kryptingos veiklos, tenkinant bendruomenės poreikius.

Gimnazijos mokinių taryba

Gimnazijos mokinių taryba –  tai laisvanoriškumo principu veikianti mokinių savivaldos institucija, kuri inicijuoja įvairias veiklas, ugdo vidinį poreikį aktyviai veikti, skatina mokinių pozityvaus elgesio ir vertybių nuostatų formavimą(si), tampa aktyviais pilietinės bendruomenės nariais, geba analizuoti socialinę ir kultūrinę tikrovę, kryptingai rengia ir įgyvendina sveikatą stiprinančius projektus.

2021 m. Mokinių tarybos nuostatai

2021 m. Mokinių tarybos veiklos planas