Kontaktai ir struktūra

Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta prieš 12 mėnesių

DARBO GRUPĖ  2022 M. VEIKLOS PLANO PROJEKTUI PARENGTI 

Darbo grupės koordinatorė  – Rita Pilipauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

 • Indrė Rauleckienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Loreta Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų, matematikos mokytoja;
 • Eglė Parachomikienė, psichologė.

Priėmimo komisija

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Pilipauskienė.

Nariai:

 • Ligita Galicinienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Nijolė Gaižauskienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Renata Tatlauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Loreta Stankevičienė, informacinių technologijų mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinių registro tvarkytoja.

Priėmimo komisijos dokumentai

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Pilipauskienė.

Pirmininkės pavaduotoja – socialinė pedagogė Ieva Mažylytė.

Nariai:

 • Eglė Parachomikienė, psichologė;
 • Jūra Tėvelė, logopedė;
 • Rita Petkevičienė, specialioji pedagogė;
 • Rasa Kaušpėdienė, pradinių klasių mokytoja, gimnazijos tarybos narė;
 • Violeta Gelažninkienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Rita Sidkovienė, dailės ir technologijų mokytoja.
 • Justina Tuleikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, kviestinis svečias.

Vaiko gerovės komisijos dokumentai

Krizių valdymo mokykloje komanda

Komandos vadovė – direktorė Danguolė Marmienė, koordinuoja ir organizuoja krizės pasekmių įveikimą.

Nariai:

 • Rita Pilipauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja ir organizuoja krizės pasekmių įveikimą, nesant direktoriui; atsakinga už komunikaciją;
 • Dalė Jurevičienė – pradinių klasių mokytoja, atsakinga už komunikaciją;
 • Eglė Parachomikienė, psichologė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
 • Ieva Mažylytė – socialinė pedagogė, atsakinga už saugumą, pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
 • Jūra Tėvelė – logopedė, atsakinga už psichologinės pagalbos ir pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Darbo taryba

Pirmininkė – pradinių klasių mokytoja Dalia Korženiauskienė.

Darbo tarybos sekretorė – Dalė Jurevičienė, pradinių klasių mokytoja.

Darbo tarybos narė Daiva Paškevičienė, bibliotekininkė.

 

Strateginio plano rengimo darbo grupė

Pirmininkė – direktorė Danguolė Marmienė.

Nariai:

 • Rita Pilipauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Loreta Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Rasa Kaušpėdienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Ligita Galicinienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Dalė Jurevičienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Rasa Danylaitė, pradinių klasių mokytoja;
 • Audronė Joana Rainienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
 • Daiva Paškevičienė, bibliotekininkė;
 • Ieva Mažylytė, socialinė pedagogė.

ŠVIS informacinės sistemos ir Mokinių registro duomenų tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Pilipauskienė.

Nariai:

 • Ovidijus Mikša, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
 • Ieva Mažylytė, socialinė pedagogė;
 • Rita Petkevičienė, anglų k. mokytoja, specialioji pedagogė;
 • Jūra Tėvelė, logopedė.

Ugdymo karjerai koordinacinė darbo grupė

Koordinatorė – psichologė Eglė Parachomikienė.

Nariai:

 • Audronė Joana Rainienė, IVa klasės vadovė;
 • Diana Lazauskienė, IIa klasės vadovė;
 • Povilas Raugala, technologijų mokytojas;
 • Rita Sidkovienė, dailės ir technologijų mokytoja.

Pedagogų etikos komisija

Koordinatorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Audronė Joana Rainienė.

Nariai:

 • Dalė Jurevičienė, pradinių klasių mokytoja;
 • Eglė Parachomikienė, psichologė;
 • Daiva Paškevičienė, bibliotekininkė.

Gimnazijos fizinių aplinkų ir edukacinių erdvių kūrimo darbo grupė

Pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkiui Ovidijus Mikša.

Nariai:

 • Rita Pilipauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Povilas Raugala, technologijų mokytojas;
 • Rita Sidkovienė, dailės ir technologijų mokytoja;
 • Audronė Joana Rainienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

*