Apie gimnaziją

Vizija ir misija

Atnaujinta prieš 2 metus

 

Gimnazijos misija

Mokyti pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, suteikti galimybę kiekvienam mokiniui pasiekti visapusiškos asmenybės brandos bei individualios pažangos.

 

Gimnazijos vizija

Neveronių gimnazija – SĖKMĖS MOKYKLA: atvira, moderni, sauganti gamtą ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, ugdanti atsakingas, sėkmę patiriančias, kūrybingas asmenybes. 

 

Gimnazijos filosofija

„Sužinoti, išmokti, pritaikyti“

Mokykloje dirba aukštas kompetencijas turintys, kūrybingi, motyvuoti, mylintys savo darbą specialistai, pasirengę padėti jaunai asmenybei atsiskleisti. Sukurtos modernios edukacinės erdvės skatina ne tik sužinoti ir suprasti, bet ir pritaikyti. 

 

Gimnazijos prioritetai

1. Mokinių pasiekimų gerinimas.

2. Socialinis emocinis ugdymas.

 

Gimnazijos strateginiai tikslai ir uždaviniai:

1. Tikslas. Tobulinti sąlygas ir įgyvendinti strategijas, padedančias mokiniams sėkmingai mokytis.

Uždaviniai:

 1.1. Gerinti ugdymosi procesą.

 1.2. Stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo modelį.

 1.3. Kurti edukacines, fizines aplinkas.

2. Tikslas. Padėti mokiniams įgyti ir sėkmingai naudoti socialinius ir emocinius gebėjimus, siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje ir gyvenime.

Uždaviniai:

  2.1. Ugdyti SE kompetencijas.

  2.2. Padėti mokiniams išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas.

  2.3. Ugdyti mokinių gebėjimą planuoti karjerą.

**