Paslaugos

Visos dienos mokyklos grupė

Atnaujinta prieš 3 mėnesius

TIKSLAS 

Saugaus ir kryptingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas

UŽDAVINIAI:

1. Individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų darbus ir mokytojų konsultacijos, saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną.

2. Ugdymo turinio papildymas nemokamomis arba iš NVŠ krepšelio finansuojamomis lėšomis, tėvų (globėjų, rūpintojų) apmokamomis įvairiomis kokybiškomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas.

3. Formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas.

DIENOTVARKĖ 

Laikas Veikla 
13.00–13.10Mokinių priėmimas.
13.10–13.40Ugdomoji veikla. Namų darbų ruošimas. Individualios ar kolektyvinės užduotys,  knygelių skaitymas.
13.40–14.00Pietūs.
14.00–14.30Ugdomoji veikla. Namų darbų ruošimas. Individualios ar kolektyvinės užduotys,  knygelių skaitymas.
14.30–16.30Mokinių užimtumas gimnazijoje organizuojamuose neformaliojo švietimo būreliuose, judrieji, stalo žaidimai, pasivaikščiojimas lauke.
16.30–17.00Veikla pagal vaikų interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai, diskoteka, animacinių filmų stebėjimas.

 

 

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖS DARBO GRAFIKAS

Savaitės dienaMokytojai, 
dirbantys VDM grupėje
Kabineto nr.Darbo trukmė
PirmadienisLina Žitkevičiūtė-Viscasillas22013.00–17.00
AntradienisSigita Sapronaitė220
TrečiadienisGerda Vaidelytė213
KetvirtadienisSigita Sapronaitė213
PenktadienisGerda Vaidelytė220

VDM grupės lankymo PRAŠYMAS