Veiklos dokumentai

file icon

Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas.PDF

pdf icon

Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių aprašas.pdf

pdf icon

Bevielio interneto tinklo naudojimo taisyklės.pdf

pdf icon

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika.pdf

pdf icon

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.pdf

file icon

DĖL DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PAPILDYMO.PDF

pdf icon

Dėl elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų papildymo.pdf

pdf icon

Dėl gimnazijos viešųjų pirkimų kontrolės organizavimo ir vykdymo.pdf

pdf icon

Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo pakeitimo.pdf

pdf icon

Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo keitimo.pdf

pdf icon

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.pdf

pdf icon

Finansų kontrolės taisyklės.pdf

file icon

Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.PDF

pdf icon

Individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Informacijos apie gautus pažeidimus aprašas.pdf

pdf icon

Kauno r. Neveronių gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Krizių valdymo komandos sudarymas ir algoritmo ugdymo įstaigos vadovui tvirtinimas.pdf

pdf icon

Krizių valdymo mokykloje komandos sudėtis.pdf

pdf icon

Metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Mokinio elgesio taisyklės.pdf

pdf icon

Mokinių individualios pažangos vertinimo modelis.pdf

pdf icon

Mokinių pamokų lankomumo kontrolės ir nelankymo prevencijos.pdf

pdf icon

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Mokinių pavėžėjimo mokykliniu ir geltonuoju autobusais tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Mokinių praktinės-tiriamosios veiklos organizavimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Naudojimosi spintelėmis tvarka.pdf

pdf icon

Priešmokyklinio ugdymo grupės maitinimo ir apmokėjimo už jį tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Turizmo renginių organizavimo aprašas.pdf

pdf icon

Veiklų mokyklos bendruomenei ir profesiniam tobulėjimui aprašas 2021 m..pdf

pdf icon

VGK komisijos sudėtis.pdf

doc icon

Vidaus darbo tvarkos taisyklės.docx

pdf icon

VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS.pdf

pdf icon

Viešųjų pirkimų kontrolės ir organizavimo įsakymo korekcija.pdf

pdf icon

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas.pdf

pdf icon

Visos dienos mokyklos aprašas.pdf